Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

SÖKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SÖKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı :2023/284 Esas 28/11/2023

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar, ANITA ENGIN, FATMA ENGİN KIR, SERAP ENGİN GÜNDAR, SEVTAP ENGİN ÖZCAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Mahkememizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında verilen ara karar gereğince; taşınmazın bulunduğu yer, miktar ve vasfı belirtilen tapulu taşınmazla ilgili, davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından davalı aleyhine kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) açılması sebebiyle; aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği, süresi içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, dosya tarafının duruşmaların atılı bulunduğu 18/01/2024 günü saat 10:30'dan itibaren aşağıda belirtilen davalının mirasçılarının duruşmasında mahkememizde hazır bulunulması veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmesi gerektiği, duruşmalarda bulunmadığı veya vekil ile temsil ettirmediği takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; kamulaştırma bedelinin bankaya yatırılması hususları 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur.DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ -

DAVALILAR :

1- ANITA ENGİN-

2- FATMA ENGİN KIR-19729460***

3- SERAP ENGİN GÜNDAR-25843256***

4- SEVTAP ÖZCAN-25675262***

Taşınmaz bilgileri:Aydın ili,Söke İlçesi, Yuvaca Mah. 108 Ada 1(11-12) Parsel sayılı ile kayıtlı toplam 12.214,00m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 0,10 m2’lik mülkiyet hakkı ve 1.025,56m2’lik irtifakı

#ilangovtr Basın No: ILN01941892