Yayınlanma: 18.04.2024 - 00:00

T.C. ADANA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: .55283580-2023/508-Ceza Dava Dosyası

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan sanıkMehmet ve Makbule oğlu, 02/02/1990 Ömerli doğumlu, Mardin İliÖmerli İlçesi Kömürlü nüfusuna kayıtlı580*****174 TC Kimlik nolu SEDAT SEVİM hakkında yapılan yargılama sonucunda5237 Sayılı TCK.nun 191/1, 62/1, 53,58/6 maddeleri gereğince sonuç olarak 2 Yıl Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş tebliğden itibaren 7 gün içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'neİstinaf yolu açık olmak üzere verilen hükümsanıkSedat SEVİM' e tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İtiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN02018068