Yayınlanma: 18.04.2024 - 00:00

T.C. AKÇAKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/1229 Esas

DAVACI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş.

VEKİLİ: Av. MAZLUM SALCAN

DAVALI: AYŞE AY-14930918724

DAVA: Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)

DAVA TARİHİ: 28/12/2023

Duruşma Günü: 25/04/2024

Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti tescil davasında;

Kamulaştırma kararı alınan Şanlıurfa İli, Akçakale İlçesi, Büyüktaş Mah. 250/5 parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma Yasası gereğince bedel tespiti ve davacı idare adına tapuya tescili hakkında işbu dava açılmıştır.

a) Tapu kaydı: Şanlıurfa İli, Akçakale İlçesi, Büyüktaş Mah. 250/5 parsel sayılı taşınmaz,

b) Tapu Maliki: Taşınmazın/ların tapu malik/leri davalı sıfatıyla yukarıda belirtilmiştir.

c) Kamulaştırmayı yapan idare: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

d) Tebliğ tarihinden itibaren tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerinin,

e) Kadastro Kanunu 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceğinin,

f) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Akçakale şubesine yatırılacağı,

g) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri üçüncü kişilere ilanen tebliğ olunur. 18/03/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02018198