T.C. ANKARA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22.05.2024 - 00:00

Sayı: 2022/1088 Esas

Davacı, GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar, BİRGÜL BALKAYA, HASRET SAKINMAZ, İBRAHİM SAKINMAZ, ÖZTÜRK SAKINMAZ, UFUK SAKINMAZ, ZÜLBİYE SAKINMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; Davalı, Arif ve Zülbiye' den olma, Alaca-01/02/1967 doğumlu, Çorum ili, Alaca ilçesi, Alacahüyük mah./köyü nüfusunda kayıtlı (29086409828 T.C. Nolu BİRGÜL BALKAYA,Davalı, Mesut ve Rahime' den olma, OSS Hollanda-26.08.1996 doğumlu, Çorum ili, Alaca ilçesi, Eren mah./köyü, 17608793258 T.C. Nolu UFUK SAKINMAZ'a tebligat yapılamaması sebebiyle adresi meçhul sayılarak dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin dilekçesi ile, Ankara ili, Çankaya ilçesi, Huzur mahallesi 25449 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazda ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talep edilmiş olup, Davalılar Birgül BALKAYA ve Ufuk SAKINMAZ'ın duruşmanın bırakıldığı 18/07/2024 günü saat11.05' de Mahkememize ait duruşma salonuna bizzat gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, bu davaya karşı karşı beyan ve delillerini bildirmesi aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek karar verileceği duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02035802