Yayınlanma: 18.04.2024 - 00:00

T.C. ANTALYA 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

SAYI: 2022/803 E., 2023/728 K. Ali ve Esma oğlu, 07/02/1987 D.lu, Malatya, Akçadağ, Kozluca Mh. Nf. kayıtlı, son olarak Marjansihvili Davidaghmashenebelli Ave 119 Tiflis /Gürcistan adresinde ikamet eden sanık YUSUF KARATAŞ'a gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememizin 23/10/2023 tarihli kararı ile; sanığın “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçundan TCK'nin 265/1, 62, 50/1-a md. uyarınca 6.000-TL APC ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Tebliğ tarihinden itibaren7 gün içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02018150