Yayınlanma: 28.02.2024 - 00:00

T.C. BAKIRKÖY 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2018/796 Esas

KARAR NO: 2022/157

Hakaret suçundan mahkememizin 2018/796 esas ve 2022/157 karar numarası yazılı 19/04/2022 tarihli ilamı ile sanıkların CMK'NIN 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilen gerekçeli karar dosyanın müştekisi olan Orhan ve Taylan kızı, 17/07/1972 doğumlu, Denizli, Buldan, Güroluk mah/köy nüfusuna kayıtlı ÖZLEM MUTCAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE İLE İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına , kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde hükmü veren mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanak tutulmak üzere zabıt katibine yapılacak sözlü beyanla İstinaf yasa yolu hakkının bulunduğuna karar verilmiş olup, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 21.02.2024

#ilangovtr Basın No: ILN01991674