Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

T.C. BİTLİS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BİTLİS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/241 Esas

Davacı, MEHMET SELİM GÜVEN ile Davalılar, BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI, BİTLİS YANLIZÇAMLAR KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu V, S ve G harfi ile gösterilen alanların, Bitlis İli Merkez İlçesi Yanlızçamlar (suvar) Köyüne kain devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici alanda kaldığı ve 2014 yılında tamamlanan yenileme çalışması öncesinde Bitlis İli Merkez İlçesi Suvar (yanlızçamlar) Köyü Kadastro çalışma alanı sınırları içerisinde tescil harici alanda kaldığı ve dava konusu yerlerin isabet ettiği Suvar köyünde tesis kadastrosu çalışmaları 12.12.1955 tarihinde kesinleştiği, krokisinde V harfi ile gösterilen alanın 3016.44 m2 olduğu ve içerisinde 420.336 m2 yapının mevcut olduğu, S harfi ile gösterilen alanın 1586.91 m2 yüzölçümlü olduğu ve yapının mevcut olmadığı, G harfi ile gösterilen alanın 1991.11 m2 yüzölçümlü olduğu ve içerisinde 389.89 m2 yüzölçümlerinde yapının mevcut olduğu taşınmazlarda hak iddia edenlerin, son ilandan başlayarak 3 ay içinde Bitlis Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/241 Esas sayılı dava dosyasına itirazda bulunmaları, itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddialarını ispatlaması halinde taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur.22/11/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01941919