Yayınlanma: 16.05.2024 - 00:00

T.C. BODRUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/337

DAVALILAR: ŞAMAMA TURAN

Davacı Hüseyin Uygun tarafından;Dava konusu Bodrum ilçesi Kumköy Mah. 147 ada 14 parselde kayıtlı muhtesatlarındavacı adına tapuya şerhine ilişkin aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Davalı ŞAMANA TURAN olarak, Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamadığı, Mahkememizce yapılan adres araştırmasında belirtilen adrese çıkarılan tebligatlara bila ikmal yanıt verildiği ve UYAP sisteminde kayıtlı mernis adresinizin mevcut olmadığı anlaşıldığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi verebileceğiniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi hangi vakıanın delili olduğunu belirtmeniz, elinizdeki delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bulunabilmesini sağlayan bilgileri açıklamak zorunda olduğunuz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirdeyargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesiyerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02032266