Yayınlanma: 12.02.2024 - 00:00

T.C. BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/220 Esas 24/01/2024 Konu: ilan metni

BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Davacı, VEYSİ DEMİR ile Davalı, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Baltaş Mahallesi eski 804 parsel yeni 101 ada 42 parsel sayılı taşınmazda hak iddia eden kişilerin, Bozova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01981643