T.C. BURSA 5. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15.05.2024 - 00:00

Sayı: 2023/603 Esas                                                                                                                   

 Davacı NAGİHAN NALBANT tarafından aleyhinize açılan Velayetin Kaldırılması davası nedeniyle;

2*****4 TC kimlik numaralı, HALİS ve NAFİA kızı, 01/02/1976 doğumlu, MERYEM ÖZTÜRK'ün adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden tahkikat duruşma gününün kendisine ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü: 07/07/2024 günü saat 11:40' da " HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca tahkikat duruşması için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca tebligat gönderilmeyeceği ve HMK'nın 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verileceği hususu tebligat yerine kaim olmak üzere  İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN02031146