Yayınlanma: 24.04.2024 - 00:00

T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/283 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: ZAFERİYE MAH.

MEVKİİ:

PAFTA NO:

ADA NO: 141

PARSEL NO: 5

VASFI: TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ: 77,63 m2lik kısmında irtifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI: OSMAN ADAM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/283 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02019445