Yayınlanma: 16.05.2024 - 00:00

T.C. CİHANBEYLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/723 Esas

DAVACI: SERVET SEÇİLMİŞ vekili Av. SEVDA GÖKMEN

GAİP: KARA MEHMET SEÇİLMİŞ

DAVA: Gaipliğe Karar Verilmesi

DAVA TARİHİ: 04/12/2023

Davacı, SERVET SEÇİLMİŞ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Konya ili, Cihanbeyli ilçesi, Turanlar Mah, Cilt No: 44, Hane No: 41, BSN:7 ve 16850503356 T.C. Kimlik numarası ile nüfusa kayıtlı, Ali ve Meryem'den olma, 20/10/1951 Kelhasan doğumlu Kara Mehmet Şecilmiş'den 31 yıldır haber alınamadığını, 1992 yılında yurt dışına çalışmaya gittiğini söyleyerek evden ayrıldığını, O tarihten sonra kendisinden haber alınamadığı, tüm aramalara rağmen bulunamadığı iddia edildiğinden, Kara Mehmet Seçilmiş'i bilen veya bu kişi hakkında herhangi birbilgisi bulunan herkesin altı ay içerisinde mahkememizin 2023/723 esas sayılı dava dosyasına müracaatta bulunmaları, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren 5 aylık süre içerisinde duruşmaya gelmediği takdirde gaipliğine karar verileceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02030834