T.C. EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 30.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/1590 Esas

DURUŞMA GÜNÜ: 18/07/2024

DURUŞMA SAATİ: 14:48

DURUŞMA YERİ: EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DAVALI: MUSA BUDAK-SOĞANYEMEZ MAH MENDERES BULVARI NO:1610300 Edremit/Balıkesir/ BALIKESİR

Davacı, MEHMET BUDAK ileDavalılar , AHMET BUDAK, MUSA BUDAK arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

Tarafların müştereken maliki bulundukları Tarafların müştereken maliki bulundukları Balıkesir ili, Havran ilçesi, Taşarası Mah. 201 ada 5 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın satış yoluyla giderilmesi,satış bedelinin ortaklara hisseleri oranında paylaşımı, yargılama giderleri, karşı vekalet ücretinin arabuluculuk görüşmelerine katılmamaları sebebiyle davalıları üzerinde bırakılması talebiyle dava açılmış olup, tüm araştırmalara rağmenadresine ulaşılamadığı anlaşıldığından hakkında gazete ilanı karar verilmiş olandavalı;Ali Osman ve Safiye oğlu 1966 doğumlu, MUSA BUDAK'ın;

“ HMK. 317. maddesi gereği, dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren iki hafta kesin süre içinde davaya cevap verebileceği, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, HMK 318 ve129/2 maddeleri gereği, ilanen tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde tüm delillerini ve cevaplarını açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; elinde bulunan belgeleri asıllarıyla birlikte davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamaları ve adresleriyle birlikte tanık dahil tüm delillerini ibraz etmeniz, aksi halde delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacağı ve HMK. 139 maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve karşı tarafın muvafakatı olmadan iddia ve savunmasının genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve duruşmayageçerli mazeret bildirmeksizin bizzat hazır bulunmadığı ve bir vekil (Avukat) ile de temsil edilmediği taktirde, yargılamaya gıyabında devam olunacağı ve karar verileceği"İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN02040608