T.C. EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 30.05.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2020/217 Esas

DURUŞMA GÜNÜ: 09/07/2024

DURUŞMA SAATİ: 11:40

DURUŞMA YERİ: EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememize müteveffa Trabzon ili, Arsin ilçesi, Atayurt Mah, Cilt:6, Hane: 14 de nüfusa kayıtlı, Ayşe ve Yunus Nadi'den olma, 1936 doğumlu, 31/03/2019 tarihinde vefat edenMEHMET KAYA'nın, Kocaeli 2.Noterliğinin 08/10/1991 tarih ve 29455 yevmiye numaralı vasiyetnamesi ile

"... İzmit Yenidoğan Mahallesinde kain ve birinci bölge tapu sicil müdürlüğünde pafta 49, ada B11, parsel 3 sayılı taşınmaz üzerinde iki katlı bir binam, Körfez ilçesi Tütünçiftlik, köyüstü mevkinde kain ve Körfez Tapu Sicilinde pafta 19j-2D, ada 617, parsel 1 de kayıtlı 268,00 m2 bir adet arsam, aynı mevkide pafta 19j-2D, ada 617, parsel 5 sayılı 263,00 m2 miktarlı ikinci arsam aynı mevkide 19j-2D pafta, 617 ada ve 3 parsel sayılı 270,00 m2 miktarlı üçüncü arsam, aynı mevkide 19j-2A pafta, 606 ada, 1 parsel sayılı dördüncü 336,00 m2 miktarlı arsalarım bulunmaktadır. Türkiye'deki bankalarda param esham ve tavılatım yoktur. Alman bankalarında muhtelif hesaplarda paralarım bulunmaktadır. İzinli geldiğimde ikamet ettiğim yukarıda adresi yazılı evimde ve Almanya'da bulunan evimde ev eşyalarım vardır. Bunlardan başkaca malım ve varlığım yoktur. Yukarıda saydığım veya şuanda aklımda olmayıp da sayamadığım menkul - gayrımenkul mallarım ile bankalardaki (Almanya'da) tüm paralarımın dörtde birini eşim Kadriye'ye, kalanını da Gülnur, Yalçın, Ayşe, Sonnur, Yunus, Öznur ve İsa'ya bırakıyorum. Bu çocuklarım mirasımın kalan üçte dördünü kendi aralarında eşit olarak paylaşacaklardır. Diğer çocuğum Aynur'a gelince kızım Aynur yaşantısı, davranışları ve dünya görüşüyle hep beni üzmüş ve utandırmıştır. Bu nedenle kendisine mirasımdan pay bırakmıyorum..." şeklinde vasiyet ettiği, vasiyetnamesinin açılıp okunmasına ait Mahkememizde görülmekte olan davada,

Vasiyet edenMEHMET KAYA'nın mirasçılar FATMA KAYA ve SAYNUR KAYA'nın yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe yarar adreslerine ulaşılamadığından, Mahkememizce ulaşılamayan tüm mirasçılarına karşı geçerli olmak üzere gazete ilanına karar verilmiş olup,

Müteveffaya ait yukarıda yazılı vasiyetnamenin ve dosya duruşma günü ile saatinin tebliği ve müteveffanın tüm mirasçılarının vasiyetnameyi kabul edip etmediği, VASİYETNAMEYE İTİRAZ EDİYOR İSE İLGİLİ MAHKEMESİNDE YASAL SÜRESİNDE DAVA AÇMASI ve AÇACAĞIDAVANINDOSYA NUMARASINIve MAHKEME YERİ ile MAHKEME İSMİNİ mahkememize bildirmesi AKSİ HALDE VASİYETNAMEYİ AYNEN KABUL ETMİŞ SAYILACAĞI hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02040394