T.C. GAZİANTEP 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 29.05.2024 - 00:00

Sayı: 2024/194 Esas 17/05/2024

Konu: İlan hk.

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle HazineAdına Tescil) davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilmesi istenilenMEHMET OĞLU BERHO'nun sağ olup olmadığı hususunda bilgisi bulunanların mahkememize başvurması amacıyla ilanen tebliğe karar verilmiş olup;Gaipliği istenen dava konusu Gaziantep ili, Oğuzeli ilçesi, Ekinverenmah. 101 ada 1 parsel sayılı taşınmaz maliki MEHMET OĞLU BERHO adına kayıtlı taşınmazın 21/02/2013 yılından bu yana Kayyım tarafından yönetildiği, kayıp olduğu tüm aramalara rağmenbulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir bilgi alınamadığından sağ olduğu takdirde MEHMET OĞLU BERHO'yu tanıyanların 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ: MEHMET OĞLU BERHO -

#ilangovtr Basın No: ILN02039527