T.C. GEBZE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 29.05.2024 - 00:00

Sayı: E.34726413-2023/1395-Ceza Dava Dosyası

Gebze 1 Asliye Ceza Mahkemesinin 27/12/2023 tarih ve 2023/1395 Esas 2023/1680 Karar sayılı ilamı ile Nihat ve Fatma oğlu 1996 d.lu Gebze FGüzeller Mahallesi nüfusuna kayıtlı Berke AKSOY hakkında TCK nun 179/2 maddesi uyarınca HAGB kararı verilmiş olup, kararın ilanından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile 5271 sayılı CMK'nın 252/1 maddesi uyarınca itiraz yolu açık olduğu, taraflarca 7 günlük süre içerisinde itiraz edilmesi durumunda 5271 sayılı CMK'nın 252/2 maddesi uyarınca mahkemece duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, süresi içerisinde itiraz edilmemesi durumunda verilen bu kararın kesinleşeceği ilanen ihtar olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02039529