Yayınlanma: 29.02.2024 - 00:00

T.C. HACIBEKTAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/7 Esas

Davacı kendi adına aseleten Muammer Çankaya'ya vesayeten Kadir Çankaya tarafından aleyhinize açılan, dava konusu Hacıbektaş İlçesi Kızılağıl Köyü 183 Ada 14 Parsel, 109 Ada 4 parsel, 115 Ada 23 Parsel, 115 Ada 30 Parsel, 115 Ada 32 Parsel, 120 Ada 34 Parsel, 120 Ada 35 Parsel, 125 Ada 9 Parsel, 125 Ada 81 Parsel, 127 Ada 4 parsel, 128 Ada 17 Parsel, 134 Ada 5 Parsel, 134 Ada 6 parsel, 134 Ada 7 parsel, 134 Ada 78 Parsel, 134 Ada 8 parsel, 141 Ada 110 Parsel, 144 Ada 28 parsel, 144 Ada 29 parsel, 144 Ada 32 parsel, 153 Ada 4 Parsel, 157 Ada 25 parsel, 159 Ada 62 parsel, 162 Ada 3 parsel, 162 Ada 105 parsel, 166 Ada 6 parsel, 170 Ada 27 parsel, 170 Ada 30 parsel, 172 Ada 54 parsel, 172 Ada 55 parsel, 175 Ada 1 parsel, 175 Ada 121 parsel, 175 Ada 72 parsel, 153 Ada 138 parsel, 153 Ada 139 parsel ve Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, Cağşak Köyü 169 Ada 32 parsel sayılı taşınmazlardaki paydaşlığın giderilmesi talebine yönelik dava açılmış, duruşma günü 26/04/2024 günü saat 10:05'e bırakıldığı anlaşılmakla,

Davalı İlker Özdemir'e yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamamış olup davalı İlker Özdemir'e dava dilekçesinin ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01991834