T.C. İSKENDERUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 18.04.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/221 Esas

Davacı HACIOĞLU İNŞAAT MÜHENDİSLİK KUYUMCULUK NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından davalı HASIMSIZ . aleyhine açılan İflas (Doğrudan Borçlu Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 178)) davası nedeniyle; Davacı tarafından açılan davanını dava dilekçesinde özetle;NAKLİYAT SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ. Ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar sebebiyle müşterilerden alacaklarını toplayamamış gerek mal aldığı gerekse bankalara önemli derecede borçlandığın, Müvekkili HACIOĞLU İNŞAAT MÜHENDİSLİK KUYUMCULUK NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ nin ödemeleri yapmaya çalıştığınıbir çok borcunu ödediğini ancak Sosyal güvenlik Kurumu'na ve Vergi Daireleri'ne olan borçlarını bir türlü ödeyemediğini, Müvekkili şirket aleyhine bir çok icra takibi yapıldığınıve müvekkili şirket bu icraları tüm-mal varlığını elden çıkararak ödediğini, Ancak müvekkilininmal varlıkları bütün borçlarınıödemeye yetmediğini,Müvekkilinin gerek menkul ve gerekse gayrimenkul malları ile banka hesaplar ve diğer aktiflerini, ayrıca tüm borçlarını dilekçeleri ekinde sunduklarını, Müvekkilininborcu malvarlığını çoktan aşmış durumda olduğunu, Müvekkilininiflasını sağlamak için mahkememize başvurmazorunluluğu doğduğunu, Müvekkili şirketin yargılama harç ve giderlerini ödeme gücünün olmaması sebebiyle öncelikle adli yardım taleplerinin kabulü ile açıklanan nedenlerle iflas istemlerininkabulü ve müvekkili şirketin İİK 178. Maddesi uyarınca İFLASINA KARAR VERİLMESİNİ talep ve dava ettiğinden;

Açılan bu davanın yargılaması 18/07/2024 günü saat 11:35' e bırakılmıştır.

İ.İ.K.'nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02018562