Yayınlanma: 29.02.2024 - 10:36

T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN TEBLİĞ İLANI

Esas No: 2023/328 Karar No: 2024/43

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mahkememizde açılan Gaiplik davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1- Davanın Kabulü ile; Isparta İli, Merkez İlçesi, Sülübey Mahallesi, 146 ada, 42 parsel sayılı taşınmazın eski hissedarlarından olan “DUDU: Havva Annesi,Şerife: İbrahim Karısı, Şerife: İbrahim Kızı” ’nın ayrı ayrı GAİPLİĞİNE,

2- Isparta Halkbank Şubesi'nin AK010739 nolu hesabında Isparta Defterdarlığı Kayyımlık Bürosu tarafından yönetilen paranın tüm semereleri ile birlikte maliye hazinesine intikaline karar verilmiştir.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/02/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01992649