Yayınlanma: 29.02.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: 2021/368 Esas

Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan sanık olup Ahmed ve Fatimaezcu oğlu, 1979-Filistin doğumlu Mostabha Abdallah'ın adresinde bulunamadığı, yeni adresinin tespit edilemediğinden,

Mahkememizde yapılan yargılama sonunda sanık Mostabha Abdallah hakkında TCK 142/2-h, 35, 62, CMK 231/8. Maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilerek denetim süresi içerisinden kasten yeni bir suç işlemediğinde davanın düşürüleceği, kasten yeni bir suç işlediğinde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının ihtarına, 83 TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verilmiştir.

İş bu hüküm özetine dair ilanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren (ilanen tebliğ tarihi son ilan tarihinden 7 gün sonraki tarihtir) 7 gün içerisinde mahkememize verilecek veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesi vasıtasıyla mahkememize gönderilecek dilekçeyle veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutulacak tutanakla, tutanağın Hakime onaylatılarak, cezaevinde bulunulması halinde cezaevi vasıtasıyla gönderilecek dilekçeyle veya cezaevi müdürüne beyanda bulunularak tutulacak tutanakla karara karşı İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolunun açık olduğu, itiraz edilmediğinde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01992882