Yayınlanma: 29.02.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: 2023/490 Esas

Elde ve Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceriyle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan sanık olup Mohammad ve Bousra'dan olma, 12/02/1997-Fas doğumlu Amıne Taoufaouk, davanın müştekisi olup Roberto Lıprerı ve Nıcoletta Fontanesi kızı, 02/06/2000-Parma d.lu Veronıca Lıprerı'nın adreslerinde bulunamadığı, yeni adreslerinin tespit edilemediğinden,

Mahkememizde yapılan yargılama sonunda sanık Amıne Taoufaouk hakkında TCK 142/2-b, 143, 35, 62,CMK 231/8. Maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilerek denetim süresi içerisinden kasten yeni bir suç işlemediğinde davanın düşürüleceği, kasten yeni bir suç işlediğinde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının ihtarına karar verilmiştir.

İş bu hüküm özetine dair ilanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren (ilanen tebliğ tarihi son ilan tarihinden 7 gün sonraki tarihtir) 7 gün içerisinde mahkememize verilecek veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesi vasıtasıyla mahkememize gönderilecek dilekçeyle veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutulacak tutanakla, tutanağın Hakime onaylatılarak, cezaevinde bulunulması halinde cezaevi vasıtasıyla gönderilecek dilekçeyle veya cezaevi müdürüne beyanda bulunularak tutulacak tutanakla karara karşı İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolunun açık olduğu, itiraz edilmediğinde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01992888