Yayınlanma: 24.04.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2023/242 Esas

KARAR NO: 2023/731

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/12/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince , 4 YIL 2 AY HAPİS,cezası ile cezalandırılan Roman ve Alına kızı, 15/05/1994 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı VIKA CHARNA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURTGENELİ İLK 5 GAZETEDE BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Kararın tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarakİstanbul Bölge Adliye Mahkemesinezdinde istinaf isteminde bulunulabileceği, Sanık tarafından haklarında verilen kararla ilgili süresi içerisinde yasa yollarına başvurulmaması halinde Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.04.2024

#ilangovtr Basın No: ILN02020873