Yayınlanma: 23.02.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/602 Esas

Konu: GAİPLİK İLANI

MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Davacı vekili; Fatih (Eminönü) İlçesi, Çadırcı Mahallesinde bulunan; 196 ada, 17parsel sayılı 71,50 m2 yüzölçümlü, bahçeli kargir hane vasıflı taşınmazın tamamının maliki Pari Lukidis'nin ortada bulunmaması nedeniyle; İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17.05. 20121anh ve 2008/610 Esas 2012/754 sayılı kararı ile 3561 sayılı yasa gereğince İstanbul Defterdarı'nın kayyım tayin edildiğini, taşınmazın kayyımla idaresi 10 yılı aştığından M.K.’nun 588. maddesi gereğince taşınmazın maliki Pari Lukidis'in gaipliğine ve adına kayıtlı taşınmazın tapu kaydının iptali ile Maliye Hazinesi adına tapuyakayıt ve tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla; bu kişi hakkında bilgi ve malumatı olanların gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarının İstanbul 35. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/602 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu M.K.nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur.26.01.2024

#ilangovtr Basın No: ILN01988987