T.C. İSTANBUL 39. AĞIR CEZA MAHKEMESİ İLANI

Yayınlanma: 15.05.2024 - 00:00

Sayı: E.36370418-2023/168-Ceza Dava Dosyası

Konu:

T.C. İSTANBUL 39. AĞIR CEZA MAHKEMESİ GAZETE İLANI

Mahkememiz 2023/168 esas sayılı dosyasının 10.05.2024 tarihli 3. Numaralı celsesi 2 Numaralı ara kararı gereğince;

Babakulu ve Mamasoltan oğlu, 01/01/1990 doğumlu, Türkmenistan uyruklu, 99369691226 Yabancı Kimlik numaralı sanık ZAFAR ŞARPOV'un İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Ceza dairesinin 2022/2553 E. 2022/2340 K. Sayı ve 17/11/2022 günü kesinleşen ilamı ile kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek suçundan TCK nın 191/1, 62 maddeleri gereği 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanık hakkında 1 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verildiği,

Sanığa denetimli serbestlik tedbiri uygulaması kapsamında tebligat yapıldığı, sanığın tebligat gereklerine uymadığı, bunun üzerine 2. kez denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından ısrar tebligatı çıkartıldığı, 10/02/2023 günü tebligat yapıldığı bu tebligat gereklerine uymadığı bunu üzerine denetimli serbestlik müdürlüğünün 27/03/2023 günlü yazısı ile mahkememize bildirimde bulunulduğu anlaşılmakla,

Sanık hakkında açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanması söz konusu olabileceğinden duruşmaya gelip bu konuda beyanda bulunması veya diyeceklerini duruşma gününe kadar yazılı olarak bildirmesi gerektiği, mazeretsiz olarak duruşmaya gelmediği veya diyeceklerini yazılı olarak bildirmediği takdirde hakkındaki hükmün açıklanmasına karar verilebileceği hususunun, 7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince İLANINA, Mahkememiz 10.05.2024 tarihli ara kararının kararının, yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 5271 sayılı CMK'nın 273/2. maddesi gereğince tebliği takip eden 7 günlük yasal süre içerisinde itiraz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.13.05.2024

#ilangovtr Basın No: ILN02031641