Yayınlanma: 29.02.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL 40. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/118 Esas 23/02/2024 Konu: GAİPLİK İLANI

Davacı, MALİYE HAZİNESİ ile Davalı, KAYYIM arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı Maliye Hazinesi dava konusu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Bereketzade Mahallesi, Büyükhendek Sokağında bulunan, 152 Ada, 10 Parsel sayılı taşınmazın (36/240 arsa paylı 1. Kat, 3 nolu bağımsız bölüm 2 nolu meskenin) satıştan önceki hisse malikleri KADUN IŞIKLAN, REFKA IŞIKLAN, SAMUEL IŞIKLAN, ALEGRA IŞIKLAN, OJENİ IŞIKLAN'ın gaipliklerine karar verilmesini talep etmiştir.

Gaipliğine karar verilmesi istenilenKADUN IŞIKLAN, REFKA IŞIKLAN, SAMUEL IŞIKLAN, ALEGRA IŞIKLAN, OJENİ IŞIKLAN hakkında bilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 6 AY içerisinde bizzat mahkememize başvurmaları veya mahkememizin 2023/118 Esas sayılı dava dosyasına bilgi vermeleri, aksi halde İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Bereketzade Mahallesi, Büyükhendek Sokağında bulunan, 152 Ada, 10 Parsel sayılı taşınmazın kayyımlık idare süresinin 10 yılı doldurmuş olması nedeniyle gaipliğine, taşınmazın "MALİYE HAZİNESİ" adına tesciline karar verilebileceği T.M.K m. 33 uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01992580