T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 25.05.2024 - 00:00

Esas No: 2023/611

Karar No: 2024/107

Herkesin Girebileceği Yerde Bırakılmakla Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal suçundan Mahkememizin 29/02/2024 tarihli ilamı ile TCK'nun 151/1, 142/2-h, 116/1, 51/1 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilen Hussein ve Sultan oğlu 04/07/2002 doğumlu, MUSTAFA HUSSEIN aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22/05/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02038055