Yayınlanma: 18.04.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2022/268 Esas

KARAR NO: 2022/534

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/10/2022 tarihli ilamı ile TCK 142/2-h maddesi gereğince neticeten 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen sanık Aydan ÖZBAY (Necat ve Leyla kızı, 22/09/1999 BEYOĞLU doğumlu, MARDİN, DERİK, Şerefli mah/köy nüfusunda kayıtlı. T.C. Kimlik No: 62107139380) müdafii Av.Deligönül Kor ATEŞ'in 25.10.2022 havale tarihli istinaf dilekçesi ve gerekçeli karar müşteki Fatna FAHIM (Ahmed ve Saadia kızı, 1975 FAS doğumlu)'e tebliğ edilememiş ve müşteki tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.16.04.2024

#ilangovtr Basın No: ILN02018575