T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 30.05.2024 - 00:00

Sayı: 2024/368 Esas

Davacı, İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalı , EYÜP ARI arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

"Mahkememizde görülmekte olan davada, davalının maliki olduğu dava konusu İstanbul İli, Sanaktepe İlçesi, Yenidoğan, 1848 parsel sayılı taşınmazın tamamı ile üzerinde bulunan muhdesatın ve ağaçların (varsa tapu kaydında bulunan tedbir ve tüm takyidatların ari olarak) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği davacı idare adına aynı kanunun 7. maddesine göre toplanan bilgi ve belgelerle, 8. maddesi uyarınca dava açma zarureti hasıl olduğunu, duruşmasının 04/10/2024 günü saat 10:30 tarihinde yapılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği, ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur."22.05.2024

#ilangovtr Basın No: ILN02040387