Yayınlanma: 29.02.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.57227111-2023/439-Ceza Dava Dosyası 25.02.2024

ESAS NO: 2023/439

KARAR NO: 2023/739

KARAR TARİHİ: 03/07/2023

SUÇ: Dolandırıcılık

SANIK KİMLİĞİ: ENGİN KAÇAR, Mehrali ve Güler oğlu, 26/01/1975 doğumlu, Kars, Digor, Sorkunlu nüfusuna kayıtlı. (TC Kimlik No : 54628140976)

KARAR ÖZETİ: Sanığın "Dolandırıcılık" suçundan dolayı yapılan yargılaması neticesinde Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne Görevsizlik kararı verilmesine hükmedilmiştir.

Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmenkendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılıKanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile İstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 23/02/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01992701