Yayınlanma: 29.02.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2021/492 Esas

2023/673 Karar

İLAN KARARI

Nitelikli Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 2021/492 Esas 2023/673 Karar sayılı 05/12/2023 tarihli ilamı ile; 368*****566 TC kimlik numaralı Veli ve Senem oğlu 20/09/1981 Tunceli doğumlu SİNAN ÇELİK hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olmakla,

Sanığın bilinen adreslerine çıkarılan tebligatların bila tebliğ döndüğü, MERNİS ve yerleşim adresinin bulunmadığı,sanığın kolluk araştırmasında adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, sanığın adresi Mahkememizce meçhul olarak kabul edilmiştir.

Sanık SİNAN ÇELİK hakkında yargılama neticesinde: Nitelikli Dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK.nun158/1-L , 158/1-son,62, 52/2-4, 53/1-2-3 maddeleri uyarınca netice olarak 4 yıl 2 ay hapis ve 75.000,00- TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına dair karar verildiğine ilişkin iş bu hüküm özetinin,

1- 7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetedeve Genel İnternet Haber Sitesinde; sanık SİNAN ÇELİK için İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Sanık hakkındaki hükmü içerir Mahkememiz kararının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- İlanen tebliğden itibaren 7 günlük süre içerisinde Mahkememize ya da eş değer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere, yasal süresi içerisinde kanun yolu başvurusunda bulunulmadığı takdirde ise hükmün kesinleşme işlemi yapılarak infaz edileceğine dair,

Karar verilmiş olup, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 27/02/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01992477