Yayınlanma: 29.02.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2022/494 Esas

2023/277 Karar

İLAN KARARI

Parada Sahtecilik suçundan Mahkememizin 2022/494 Esas 2023/277 Karar sayılı 13/04/2023 tarihli ilamı ile; 998*****706 TC kimlik numaralı Ahmed ve Wahoboğlu 01/09/1998 İDLİB doğumlu ABD ELKADİR LAALO hakkında Beraat kararı verilmiş olup Cumhuriyet Savcısı tarafından beraat kararına istinaf edilmiş olmakla,

Sanığın bilinen adreslerine çıkarılan tebligatların bila tebliğ döndüğü, MERNİS adresinin bulunmadığı, aynı zamanda yabancı uyruklu olan sanığın kolluk araştırmasında adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, sanığın adresi Mahkememizce meçhul olarak kabul edilmiştir.

Sanık ABD ELKADİR LAALO hakkında yargılama neticesinde: Parada Sahtecilik suçundan sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle 5271 Sayılı CMK.nun 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE dair karar verildiği ve Cumhuriyet Savcısının 27/04/2023 tarihli dilekçe ile istinaf talebinde bulunulduğunailişkin iş bu hüküm özetinin,

1- 7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede ve Genel İnternet Haber Sitesinde; sanık ABD ELKADİR LAALO için İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Sanık hakkındaki hükmü içerir Mahkememiz kararının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- İlanen tebliğden itibaren 7 günlük süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatması suretiyle Cumhuriyet Savcısının istinaf talebine karşı; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde cevap dilekçesi sunabileceği,istinaf kanun yolu açık olmak üzere, yasal süresi içerisinde kanun yolu başvurusunda bulunulmadığı takdirde ise hükmün kesinleşme işlemi yapılarak infaz edileceğine dair,

Karar verilmiş olup, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR .27.02.2024

#ilangovtr Basın No: ILN01992489