Yayınlanma: 16.05.2024 - 00:00

T.C. İZMİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Petrol kaçakçılığı suçundan mahkememizin 14/03/2024 tarih 2022/2000 esas 2024/560 karar sayılı kararı ile kamu malına zarar verme suçundan sanığın TCK'nın 152/1-a, 168/2, 62, 53, 58. maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen hüküm; Tahsin ve Nesrin oğlu, 16/06/1998 Konak doğumlu, 16714389874 T.C. Kimlik Numaralı sanık Barkın Ece'ye bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen sanığa ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 7 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin sanıktan alınacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02032170