Yayınlanma: 28.11.2023 - 00:00

T.C. İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/1743 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasında verilen ara karar uyarınca, 38008***948 T.C. Kimlik numaralı, Mehmet ve Hatice Peyker'den olma, 05/01/1900 İstanbul doğumlu İSMAİL HAKKI ERGÖKÇÜ'nün 3. dereceye kadar mirasçılarının bulunmaması nedeniyle mahkememizde Hazine'nin mirasçılığının belirlenmesi açısından ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mahkememize müracaat etmeleri aksi takdirde TMK'nun 594 maddesi uyarınca murisin mirasçısının Hazine olduğunun tespitine karar verileceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01939875