Yayınlanma: 23.04.2024 - 00:00

T.C. İZMİR 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2023/717 Esas

KARAR NO: 2023/1007

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan sanık NEJAT KANDAK hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememizin 28/11/2023 tarih ve 2023/717 esas, 2023/1007 karar sayılı kararı ile 359/b-1 maddesi gereğince;

-İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e),

-VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c),

-4 AY 5 GÜN HAPİS,

-2 YIL 8 AY 15 GÜN HAPİS cezaları ile cezalandırılan Hasan ve Fatma oğlu, 01/03/1953 doğumlu, İzmir, Menemen, Yanık mah/köy nüfusuna kayıtlı NEJAT KANDAK'ın tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediği ve gerekçeli karar ile itiraz dilekçesinin tebliğinin sağlanamadığı anlaşılmakla;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 30. maddesi gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün (gerekçeli kararın) ve katılan Hazine ve Maliye Bakanlığı Vekili Av. Halil İbrahim BAYRAM'ın 13.02.2024 tarihli itiraz dilekçesinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ve itiraz dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük istinaf/itiraz süresi içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya Zabıt Katibine beyanda bulunması halinde dosyanın İstinaf incelemesi için ilgili Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesine, itiraz incelemesi için İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderileceği hususu tebliğ ve İLAN OLUNUR. 03.04.2024

#ilangovtr Basın No: ILN02020427