T.C. İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 24.04.2024 - 00:00

2023/418 Esas

İzmir İli, Konak İlçesi, Alsancak Mahallesi, 7682 Ada, 15 Parselde kayıtlı taşınmaz hissedarlarından Alman uyruklu Gotferit ve İtalyan uyruklu Gertrot Judici için Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içinde Mahkememizin 2023/418 esas sayılı dosyasına müracaat etmesi, aksi takdirde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 588. maddesi gereğince tapu kaydının iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline ve ilgilinin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen duyurulur.13/10/2023

#ilangovtr Basın No: ILN02021607