Yayınlanma: 28.11.2023 - 00:00

T.C. İZMİR 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/2332 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Miras Bırakan Zehra Uğurel hakkındaki veraset davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Adana ili, Seyhan ilçesi, Kuruköprü Mahallesi, Cilt:27, Hane:506 Sıra:3'de nüfusa kayıtlı, 17854163386 T.C. Kimlik nolu, Habib ve Şöhret'ten olma 01/07/1908 Girit doğumlu ve 20/06/2001 tarihinde ölen Muris Zehra Uğurel'in mirasçıları tespit edilememiş olduğundan, işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde mirasçılıklarını kanıtlayan kayıt ve belgeler ile mahkememize müracaat edilmesi, aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01939849