Yayınlanma: 24.04.2024 - 00:00

T.C. İZMİR 11. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2019/371

Davacı SALİH UMUT BULDUK ile Davalı MARION MURIEL MAGPANTAY BULDUK arasında Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma davası nedeniyle;

Davalı MARION MURIEL MAGPANTAY BULDUK'a 14/03/2024 tarihli ara karar ile HMK.'nun 186. maddesi uyarınca sözlü yargılama duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

İZMİR İli, BUCA İlçesi, VALİRAHMİBEY Mah/Köy, 20 Cilt, 1314 Hane No, 15 sırada nüfusa kayıtlı, 115*****176 T.C. Kimlik No'lu, URFEN ve PRİSCİLA kızı, FİLİPİNLER 24/02/1975 doğumlu, davalı MARION MURIEL MAGPANTAY BULDUK'un sözlü yargılama duruşma günü olarak belirlenen 15/10/2024 günü, saat 09.50'de HMK nın 186/1 maddesi gereğince mahkemede hazır bulunmadığı takdirde yokluğunda karar verileceğinin ihtar olunduğu hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02021608