Yayınlanma: 02.03.2024 - 00:00

T.C. İZMİR 11. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:İzmir İli, Balçova İlçesi, Balçova Mah., 1395 Ada, 2 Parsel, olup Çetin Emeç Mahallesi, Mürsel Paşa Sokak, No:16- 18- 20- 20/1- 22- 24- 17-19-19/1-21 Balçova/İZMİR adresindeki harap ve bakımsız haldeki binaların bulunduğu yer olup, Balçova Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünün 21.09.2023 tarihli imar durumunda taşınmazın "(S1) SİTE KOŞULLU TİCARET ALANI İSABET ETTİĞİ" belirtilmiştir. S1 Lejantlı Adalar İçin Oluşturulan Plan Notlarında;"(Si) SİTE ALANLARINDA a) MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 1200 NP'DİR. ALAN BİRDEN FAZLA BÖLÜMLER HALİNDE UYARLAMAYA TABİ TUTULDUĞUNDA GERİYE KALAN ALAN PARÇASI 1000 M2'DEN AZ OLAMAZ. b) MAKSİMUM İNŞAAT EMSALİ-I,OO . H.MAX-6,80 M. OLUP AYRIK NİZAM UYGULANIR. 2 a) (si) ALANLARINDA ADA BAZINDAVEYA 1200 M2 PARSEL ÖLÇEĞİNDE GELİNDİĞİNDE TALEP HALİNDE (muvafakat alınarak) PARSEL ALANININ %55'i YEŞİL ALAN OLARAK KAMUYA TERKİ YAPILDIĞI TAKDİRDE MAKSİMUM İNŞAAT EMSALİ 2,OO MAKSİMUM TAKS-O,35 Yen çok : 8 Kat olacağı, b) YEŞİL ALANLAR KAMUYA TERK EDİLMEKLE BİRLİKTE BU ALANLARIN BAKIMINDAN SİTELER SORUMLUDUR. c) BİNA VE BİNA GRUPLARI MAKSİMUM YAPILAŞMA YEŞİL ALAN VE SERVİS KOŞULLARINI SAĞLAMAK KOŞULU İLE İSTENİLDİĞİ ŞEKİLDE KOMPOZE EDİLEBİLİR. ANCAK TEKRAR İFRAZ EDİLEMEZLER. d) BELEDİYE KOMŞU SİTE [si] DÜZENLEMELERİ ARASINDAKİ MEKANSAL UYUM VE YEŞİL ALANLARIN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ GİBİ SORUNLARI ÇÖZÜMLEMEKLE SORUMLU VE YETKİLİDİR. e) ZEMİNDE SİTE MÜLKİYETİNDE HER 4 DAİRE içiN BİR OTOPARK HESABINDAN AŞAĞI OLMAMAK KOŞULU İLE YÜRÜRLÜKTEKİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. bilgilerine yer verildiği, Keşif esnasında taşınmaza ulaşım zeminde mevcut bulunan Mürsel Paşa Sokak üzerinden sağlanmış olup mevcut binalara ilişkin numaratajın da Mürsel Paşa Sokaktan sağlandığı görüldüğü, Taşınmaz toplutaşıma araçlarının güzergahı olan Ata Caddesi ve Sakarya Caddesinin kesişimine 300 m., Balçova Belediye Binasına 350 m., Mithatpaşa Caddesine 1.500 m., direk uzaklıkta bulunan konuma sahip olduğu, Mevcut konumu ile ulaşım ve taşıma imkânları çok iyi olarak değerlendirilen taşınmazın yakın civarında Balçova Belediyesi ve Orhan Gaziİlköğretim Okulu bulunmaktadır. Balçova İlçesini ana arteri olan Ata Caddesi ve Sakarya Caddesi ulaşım ve ticaret amaçlı kullanılmakta olup yoğun araç ve yaya trafiğine sahiptir. Dava konusu taşınmaz her iki caddeye de yakın bir konumda bulunduğu, Taşınmaz üzerinde ve çevresinde 1 katlı eski konut tipinde ya da boş olduğu görülen yapılar ile mevcut imar durumuna göre inşa edilmiş 7 - 8 katlı apartmanların bulunduğu görüldüğü, Taşınmaz civarında imar planında mevcut yolların tam olarak açılmadığı ve çevre düzenlemesinin yapılmamış olduğu bildirilmiş, Raporun 2. Maddesinde açıklandığı üzere taşınmaz üzerinde yer alan yapılara ilişkin maddi değerlendirme yapılmadığı, taşınmazın ARSA VASFI İLE DEĞERLENDİRİLDİĞİ, yine tapu kaydında 2- Satışa konu taşınmaza ait dosyaya celp edilen tapu kayıt ve harita (plan) örneği suretleri zemine uygulanarak CİNSİ DIŞINDA dava konusu taşınmaza ait ve uygun oldukları belirlendi.Satışa konu taşınmaz üzerindeki yapılar harap ve bakımsız durumdadır. oldukça yıpranmış durumda oldukları görülmüştür. Yapıların mevcut fiziki durumları dikkate alındığında YAPILARIN ENKAZ BEDELLERİNİN YIKIM VE NAKLİYE MASRAFLARI KARŞILAYAMAYACAK DURUMDA OLDUĞU dikkate alınarak ARSA DEĞERİNE ARTI BİR DEĞER KATMADIKLARI tespit edilmiştir. Açıklanan nedenleYAPILARA İLİŞKİN MADDİ DEĞERLENDİRME YAPILMAMIŞ ve TAŞINMAZ ARSA VASFI İLE DEĞERLENDİRİLDİĞİ BİLDİRİLMİŞTİR.

TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İli, Balçova İlçesi, 1395 Ada, 2 Parsel olup Tapuda 1.360,98 M2"Arsa" vasıflı olarak kayıtlıdır.

Adresi: Çetin Emeç Mahallesi, Mürsel Paşa Sokak, No: 16-18-20-20/1-22-24-17-19-19/1-21 Balçova/İZMİR adresindeki harap ve bakımsız haldeki binaların bulunduğu yer olup.

İmar Durumu: Balçova Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünün 21.09.2023 tarihli imar durumunda taşınmazın "(S1) SİTE KOŞULLU TİCARET ALANI İSABET ETTİĞİ" belirtilmiştir. S1 Lejantlı Adalar İçin Oluşturulan Plan Notlarında;"(Si) SİTE ALANLARINDA a) MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 1200 NP'DİR. ALAN BİRDEN FAZLA BÖLÜMLER HALİNDE UYARLAMAYA TABİ TUTULDUĞUNDA GERİYE KALAN ALAN PARÇASI 1000 M2'DEN AZ OLAMAZ. b) MAKSİMUM İNŞAAT EMSALİ-I,OO . H.MAX-6,80 M. OLUP AYRIK NİZAM UYGULANIR. 2 a) (si) ALANLARINDA ADA BAZINDAVEYA 1200 M2 PARSEL ÖLÇEĞİNDE GELİNDİĞİNDE TALEP HALİNDE (muvafakat alınarak) PARSEL ALANININ %55'i YEŞİL ALAN OLARAK KAMUYA TERKİ YAPILDIĞI TAKDİRDE MAKSİMUM İNŞAAT EMSALİ 2,OO MAKSİMUM TAKS-O,35 Yen çok : 8 Kat olacağı, b) YEŞİL ALANLAR KAMUYA TERK EDİLMEKLE BİRLİKTE BU ALANLARIN BAKIMINDAN SİTELER SORUMLUDUR. c) BİNA VE BİNA GRUPLARI MAKSİMUM YAPILAŞMA YEŞİL ALAN VE SERVİS KOŞULLARINI SAĞLAMAK KOŞULU İLE İSTENİLDİĞİ ŞEKİLDE KOMPOZE EDİLEBİLİR. ANCAK TEKRAR İFRAZ EDİLEMEZLER. d) BELEDİYE KOMŞU SİTE [si] DÜZENLEMELERİ ARASINDAKİ MEKANSAL UYUM VE YEŞİL ALANLARIN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ GİBİ SORUNLARI ÇÖZÜMLEMEKLE SORUMLU VE YETKİLİDİR. e) ZEMİNDE SİTE MÜLKİYETİNDE HER 4 DAİRE içiN BİR OTOPARK HESABINDAN AŞAĞI OLMAMAK KOŞULU İLE YÜRÜRLÜKTEKİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. Bilgilerine yer verildiği görülmüştür.

Kıymeti: 47.500.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında bir kısım hissedarların hisseleri üzerinde haciz kayıtları mevcut olup diğer haciz kayıtları ve diğer bilgiler dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/04/2024 - 10:17

Bitiş Tarih ve Saati: 17/04/2024 - 10:17

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/05/2024 - 10:17

Bitiş Tarih ve Saati: 16/05/2024 - 10:17

20/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN01994930