Yayınlanma: 28.11.2023 - 00:00

T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/424

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir ili, Konak İlçesi, Gürçeşme Mahallesi

ADA NO: 41575

PARSEL NO: 14 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ: 76 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: EMİN YALÇINSOY-47530343290

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 22/12/2022 tarih 01.1132 sayılı Encümen Kararı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/424 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/11/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01939887