T.C. İZMİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Yayınlanma: 30.05.2024 - 00:00

Esas no: 2022/970

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasında Kütahya İli Simav İlçesi Kalkan Mahallesi cilt no 42 hane no 13 birey sıra no 16 da nüfusa kayıtlı Mehmet ve Atike kızı 01/07/1922 doğumlu 40687750850 TC kimlik numaralı muris Bahriye YİTER'in mirasçıları tespit edilemediğinden TMK.'nun 594. Maddesi gereğince birer ay ara ile iki defa ilan yapılmasına karar verilmiştir.Son ilan tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatı bulunan kişilerin mahkememize başvurması, kimsenin başvurmaması halinde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere murisin mirasının Maliye Hazinesi'ne geçeceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02023268