Yayınlanma: 30.11.2023 - 00:00

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/470 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/470 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İl, Konak İlçe, TEPECİK Mahalle/Köy, 8426 Ada, 25 Parsel, 3. Kat, 19 Bağımsız Bölüm'de bulunan taşınmazın 05.10.2023 tarihli Bilirkişi Raporuna Göre ;Söz konusu taşınmazın ulaşım bölgenin ana arterlerinden olan Yeşildere Caddesinden Gaziler Caddesine dönülerek sağlanmaktadır. Taşınmaz yaklaşık 1,3 km ileride sol kolda 1145/6 sokak kesişiminde yer almaktadır. Bölge genellikle zemin katları dükkan üst katları iş yeri nitelikli olup, bölgede Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi kamusal kullanımlar bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevre ticari fonksiyonlu gelişmiştir. Bölge yapılaşma karakteristiğini 7 - 8 katlı apartman tipi yapılar oluşturmaktadır. Yapılaşmanın yoğun olduğu bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı/hastane, okul, market, banka vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Söz konusu 3. kat, 19 no.lu bağımsız bölümün bulunduğu ana gayrimenkul 1.571,00 m² alanlı arsası üzerinde, blok nizamda, betonarme karkas inşaat tarzında, 2 bodrum + zemin + 7 normal katlı inşa edilmiştir. Binanın 2. bodrum katında otopark, 1. bodrum katında otopark ve sığınak, zemin ve 1. normal katlarda 14 adet dükkan, 2. normal katta 3 adet iş yeri ve çay ocağı, 3, 4, 5, 6 ve 7. Normal katlarda her katta 1 adet iş yeri olacak şekilde binada toplam 23 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina ana giriş bölümü ve kat sahanlıkları zemini mozaik, giriş bölümünde duvarları plastik boyalıdır. Binanın dış cephesi akrilik boyalıdır. Taşınmaz mimari projesine göre, brüt 1.019,00 m², net 925,00 m² alanda, 5 oda, 3 wc ve mutfak hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz kumaş deposu ve kesimhane olarak kullanılmaktadır. Zeminler kesimhane bölümünde karo mozaik, depo olarak kullanılan odalarda seramik ve laminant parke kaplama, ıslak hacimlerde seramik kaplama, duvarlar odalarda alçı sıva üzeri saten boyalı, wc bölümlerinde seramik kaplamadır. Tavanlarda asma tavan uygulaması mevcuttur. Mutfak dolapları ahşap, mutfak tezgâhı mermerdir. Pencereler alüminyum doğramadır., 1.571,00 m2 yüzölçümü, 58800/471300 arsa payı, Yenişehir Mahallesi, 1145/6 Sok. Aydınlar İş Merkezi No:2, D:31Konak / İZMİR adreslidir.

Adresi: Yenişehir Mahallesi, 1145/6 Sok. Aydınlar İş Merkezi No:2, D:31Konak / İZMİR

Yüzölçümü: 1.571,00 m2

Arsa Payı: 58800/471300

İmar Durumu: Tespit konusu taşınmaz ile ilgili İzmir İli, Konak İlçesi, 8426 ada, 25 parsel, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında (BL- 7) Blok nizam 7 kat yapılaşma koşullu "M" Metropoliten Aktivite Merkezi Alanında kalmaktadır. Kentsel Dönüşüm alanında kalmamaktadır. Söz konusu taşınmaza ait 30/09/1993 tarih ve 317 no ile yeni yapı ruhsatı ve 12.05.1997 tarih, 558 sayı ile yapı kullanma izin belgesi bulunduğu görülmüştür.

Kıymeti: 12.500.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler:

* BEYAN: Yönetim planı :12/12/1995

.* İRTİFAK:

1- A:H: Bu parsel aleyhine 2895 ada 264 parsel lehine krokide sarı boya ile gösterilen 42 metre uzunlukta 1 M derinlikte ve 0.50 Metre genişliğindeki yerden daimi irtifak hakkı vardır.

2- AT A:H: BU PARSEL ALEYHİNE 2895 ADA 264 PARSEL LEHİNE KROKİDE SARI BOYA İLE GÖSTERİLEN 42 M UZUNLUKTA 1 M DERİNLİKTE VE 0.50 M GENİŞLİĞİNDEKİ YERDENDAİMİ İRTİFAK HAKKI

3- AT B:H:ZEMİN KATTA (A) İLE GÖSTERİLEN KAHVERENGİ BOYALI 18 M² LİK ALANDAN (25)PARS.ALEYHİNE (24) VE (26) PARS LEHİNE 1 VE 2.BODRUM KATLARDAKİ OTOPARKLARA DAİMİ GEÇİŞ HAKKI

4- AT 1.BODRUM KATTA:1- KROKİDE SARI BOYA İLE GÖSTERİLEN (B) HARFİ İLE GÖSTERİLEN 129 M² LİK ALANDA (25) PARS.ALEYHİNE (24) VE (26) PRS LEHİNE 1 VE 2 BODRUMDAKİ OTOPARKLARA DAİMİ GEÇİŞ HAKKI

5- AT 2-) KROKİDE KIRMIZI İLE BOYALI (C) HARFİ İLE GÖSTERİLEN 30 M² LİK ALANDA (26) PRS ALEYHİNE (24)VE (25) PRS LEHİNE 1 VE 2. BODRUM KATLARDAKİ OTOPARKLARA DAİMİ GEÇİŞ

6- AT 3-) KROKİDE YEŞİL İLE BOYALI (D) HARFİ İLE GÖSTERİLEN 291 M² LİK ALANDA (26) PRS ALEYHİNE (25) PRS LEHİNE 1.BODRUM KATLARDAKİ OTOPARK A DAİMİ GEÇİŞ HAKKI.

7- AT 4-) KROKİDE MAVİ İLE BOYALI (E) HARFİ İLE GÖSTERİLEN 294 M² LİK ALANDA (24) PRS ALEYHİNE (25) PRS LEHİNE 1.KATTAKİ OTOPARKI MÜSTAKİLEN KULLANMA HAKKI VARDIR.

8- AT 2.BODRUM KATTA 1-)KROKİDE KIRMIZI İLE BOYALI (F) İLE GÖSTERİLEN 70 M² LİK ALANDA (26) PRS ALEYHİNE (24) VE(25) PRS LEHİNE 2.BODRUM KATTAKİ OTOPARKLARA GEÇİŞ HAKKI

9- AT 2-) KROKİDE SARI İLE BOYALI (G) İLE GÖST.129 M² LİK ALANDAN (25) PRS.ALEYH.(24) VE (26) PRS LEHİNE 2.BODRUM KAT.OTOPARK DAİMİ GEÇ.HAKKI.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 21/02/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati: 28/02/2024 - 14:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/03/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2024 - 14:00

24/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN01941575