Yayınlanma: 23.04.2024 - 00:00

T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2024/234 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Osmaniye ili Kadirli ilçesi Avluk (Koçlu) Köyü

ADA NO: 294

PARSEL NO: 2138

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DSİ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Osmaniye Kadirli Savrun Barajı Projesi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/234 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/04/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02020947