Yayınlanma: 28.11.2023 - 00:00

T.C. KAHRAMANMARAŞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2021/301 Esas-Davacı, ABDİ KOCABAŞ ile Davalılar, RIDVAN KIZI HATİCE, RIDVAN KIZI ŞERİFE, RIDVAN OĞLU MEHMETALİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;Fen Bilirkişisi raporunda davaya konu; Kahramanmaraş ili, Onikişubat ilçesi, Avşar mahallesi 384 parselin, evvelinin 255 nolu parsel olduğu, 13.04.1988 tarihinde yapılan ifraz neticesinde 383 ve 384 nolu parsellerin yüzölçümünün 150900 m² tarla vasıflı olarak kayıtlı taşınmaz hakkında 1/11 hissesi İbrahim kızı Fatma Hüdaioğlu, 1/11 hissesi İhsan oğlu Ahmet Hüdaioğlu, 1/11 hissesi İhsan oğlu Remzi Hüdaioğlu, 1/11 hissesi İhsan oğlu Ali Hüdaioğlu, 1/11 hissesi İhsan kızı Ayşe Hüdaioğlu, 1/11 hissesi İhsan kızı Ümmü Gülsüm Hüdaioğlu, 1/11 hissesi İhsan kızı Rukiye Hüdaioğlu,1/11 hissesi İhsan kızı Hacer Hüdaioğlu, 1/11 hissesi Rıdvan oğlu Mehmet Ali, 1/11 hissesi Rıdvan kızı Hatice ve 1/11 hissesi Rıdvan kızı Şerife adlarına zilyet ve tasarruf edilen tapudaki hisseleri oranında iptal edilerek, davacılar Abdi Kocabaş, Ahmet Hüdayioğlu, Ayben Hüdayioğlu, Ayşe Hüdayioğlu Sivas, Baki Levent Çuhadar, Bilsen Hüdayioğlu, Cihat Hüdayioğlu, Ertuğrul Hüdayioğlu, Fatma Hüdayioğlu Kızıklar, Hatice Pur, Hatice Uncu, Mustafa Hüdayioğlu, Müge Çuhadar, Nilgün Ganiyusufoğlu, Özge Çuhadar, Şule Hüdayioğlu, Tülay Hüdayioğlu adlarına tapudaki hisseleri oranında kayıt ve TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2021/301 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01939967