Yayınlanma: 30.11.2023 - 00:00

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/539 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Göl Emirler Köyü

ADA NO: 126

PARSEL NO: 57

VASFI: Kanal ve İşletme Bakım Yolu

YÜZÖLÇÜMÜ: 302,04 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ercan Daylan, Hamdi Erol Daylan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DSİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/539 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01940412