T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 25.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/124 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ HALİFE KÖYÜ

MEVKİİ: TABAKYAZISI

PAFTA NO:

ADA NO: 178

PARSEL NO: 102

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ: 2,312,88

MALİKİN ADI VE SOYADI: MUZAFFER GÖKMEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/124 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02036858