T.C. KAYSERİ 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 25.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/15 Esas

Davacılar, Doğan Yılmaz, Fatma Yılmaz, Günay Elverdi, Nuray Yılmaz, Tülay Yılmaz İleDavalı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülen iş bu Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Kayabağı-Gürpınar Mahallesi, batısında yol, doğusunda tescilsiz arazi bulunan 21/11/2019 tarihli teknik bilirkişi raporunun ekinde yer alan kroki de A1 harf ile gösterilen 17.650,00 m² lik kadastro çalışmalarında sınırlama dışı bırakılan alanla ilgileri bulunan şahısların ilgilerini belirtir belge ile birlikte ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde Kayseri 12. Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz etmeleri TMK 713/4 ve 5.fıkraları gereğince usulüne uygun ilan olunur.02/04/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02037295