Yayınlanma: 23.02.2024 - 00:00

T.C. KAYSERİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2022/4 Esas

DAVALILAR: 1- KEMAL ÖNER

2- KENAN ÖNER

3- NEZİHAT ÖVER ve diğerleri

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Talatpaşa Mahallesi

ADA NO: 3325

PARSEL NO: 15

VASFI: Arsa

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Davacı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesinin tebliğine ilişkin davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

a) İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz, açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Kayseri Adliyesi Vakıfbank Şubesine yatırılacağı,

c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerinizin ve savunmalarınızın ilandan itibaren 2 hafta içerisindemahkemeye bildirilmesi,

d) İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyanın duruşma gününün 25/04/2024 günü saat 10:10 olduğu, duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere 2942 Sayılı Yasa'nın 10. maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur. 15/02/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01989606