T.C. KIRIKHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 29.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/57 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:

Mahkememizin 2024/51 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan ilçesi Karataş Mah. 41 parsel

Mahkememizin 2024/54 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 4985 parsel

Mahkememizin 2024/55 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 4981 parsel

Mahkememizin 2024/56 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 4983 parsel

Mahkememizin 2024/57 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 2070 parsel

Mahkememizin 2024/58 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 1392 parsel

Mahkememizin 2024/59 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 52 parsel

Mahkememizin 2024/60 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 39 parsel

Mahkememizin 2024/61 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 37 parsel

Mahkememizin 2024/62 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 21 parsel

Mahkememizin 2024/63 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 18 parsel

Mahkememizin 2024/69 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 186 ada 2 parsel

Mahkememizin 2024/70 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 191 ada 4 parsel

Mahkememizin 2024/71 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 191 ada 8 parsel

Mahkememizin 2024/72 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Soğuksu Mah. 83 parsel

Mahkememizin 2024/73 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 191 ada 5 parsel

Mahkememizin 2024/74 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 185 ada 2 parsel

Mahkememizin 2024/75 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 186 ada 1 parsel

Mahkememizin 2024/77 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 4980 parsel

Mahkememizin 2024/78 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 197 ada 1 parsel

Mahkememizin 2024/79 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 196 ada 2 parsel

Mahkememizin 2024/80 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 188 ada 1 parsel

Mahkememizin 2024/81 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 187 ada 1 parsel

Mahkememizin 2024/83 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 190 ada 1 parsel

Mahkememizin 2024/84 Esas sayılı dosyasında Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 189 ada 1 parsel

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin yukarıda Esas numaralı yazılı dosyalarında dava açmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03/04/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02039400