Yayınlanma: 23.04.2024 - 00:00

T.C. KIRIKHAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2024/105 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:

Mahkememizin 2024/105 Esas sayılıdosyasında Hatay ili Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 0 ada, 4987 parselMahkememizin 2024/107 Esas sayılıdosyasında Hatay ili Kırıkhan İlçesi, Karataş Mah., 0 ada 2071 parselMahkememizin 2024/108 Esas sayılıdosyasında Hatay ili, Kırıkhan İlçesi, Karataş Mah., 0 ada, 51 parselMahkememizin 2024/109 Esas sayılıdosyasında Hatay ili, Kırıkhan İlçesi, Karataş Mah., 0 ada, 20 parselMahkememizin 2024/110 Esas sayılıdosyasında Hatay ili Kırıkhan İlçesi, Karataş Mah., 191 ada, 3 parselMahkememizin 2024/111 Esas sayılıdosyasında Hatay ili, Kırıkhan İlçesi, Karataş Mah. 191 ada, 6 parselMahkememizin 2024/112 Esas sayılıdosyasında Hatay ili Kırıkhan İlçesi, Karataş Mah. 191 ada, 7 parselMahkememizin 2024/113 Esas sayılıdosyasında Hatay ili Kırıkhan İlçesi, Karataş Mah., 185 ada, 1 parselMahkememizin 2024/114 Esas sayılıdosyasında Hatay ili, Kırıkhan İlçesi, Karataş Mah., 0 ada, 34 parselMahkememizin 2024/115 Esas sayılıdosyasında Hatay ili Kırıkhan İlçesi Karataş Mah. 196 ada, 1 parsel

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin yukarıda Esas numaralı yazılı dosyalarında dava açmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.04/04/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02020124