Yayınlanma: 28.11.2023 - 00:00

T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/337 Esas

Dahili Davalı: Neşet AKGÜL

Mahkememizin 2023/337 esas sayılı dava dosyasında, dava konusu Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Dikmen Köyü, 142 ada 15 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili davacı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından belirlenen bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından dava açıldığı, tüm çabalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmakla, tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından davalı Fatma ALTINTOP, Kader ALTINTOP ve Atike ALTINTOP arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının 29.02.2024 günü saat 09.18'de yapılacak olan duruşmasında hazır bulunmanız, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda payınıza 7,71 TL kamulaştırma bedeli hesaplandığı, iki hafta süre içerisinde davaya ve bilirkişi raporlarına karşı cevap ve itirazlarınızı mahkememize sunmanız gerektiği, sürenin işbu ilanın yayınlanmasından bir hafta sonra başlamış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01939433